همراهان و طراحان عزیز استان فارس

پیرو تکمیل خبر فراخوان شرکت در چهارمین جشنواره مد و لباس استان فارس، طراحان عزیز با رعایت اصول عنوان شده از سمت دبیرخانه جشنواره مد و لباس فارس، موسسه شهر راز، می‌توانند آثار خود را ارسال و ارائه دهند.

طراحان و علاقه مندان توجه داشته باشند مواردی چون :
١.ترسیم استاندارد مانکن از نمای روبرو
٢.ترسیم همان مانکن از جهت پشت یا نیم رخ و یا سه رخ
٣.داشتن شناسنامه اثر بصورت مختصر و مفید ( نهایتا ٢٠٠ کلمه که بهتر است بصورت تایپ شده و یا دستی با خط خوب نوشته شود)
۴.تکنیک خوب و با کیفت و بالای، رنگ آمیزی و راندو
۵. داشتن یک یا چند ایده و ارائه آن بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در لباس
۶. ترسیم چهره مانکن بصورت اصولی
٧. رعایت شئونات اسلامی
٨. داشتن کالیته رنگ های مورد استفاده در لباس در کنار اثر
٩. رعایت فضاهای تنفس اثر
١٠. پرزنت زیبا و شیت بندی مناسب با ارائه متد های زیبای گرافیکی در اثر
١١. ارائه جزئیات خاصی که در طراحی استفاده شده است.
١٢.و در نهایت پیش بینی نهایی طراحی شما برای ۵ سال آینده که بصورت طراحی در لباس آورده شده است.

نمونه اثر ارسالی به جشنواره مد و لباس فارس

نحوه ارسال آثار جهت شرکت در مسابقه طراحی مد و لباس
ایران ۱۴۰۴
_____________
ابتدا وارد سایت جشنواره به آدرس www.shahr-raz.com
بشوید و از قسمت ثبت نام و ارسال طرح مراحل ثبت نام را انجام داده و سپس فایل اسکن تصویر طرح خود را بصورت زیپ شده
Zip
ارسال نمایید.
اگر در بخش های مختلف مسابقه شرکت کردید و چند طرح را آماده ارسال دارید ، لطفا همه را طی یک فایل زیپ شده ارسال نمایید.
🌹
مهلت شرکت در مسابقه ایران ۱۴۰۴

تا پانزدهم شهریورماه ۹۹

مسابقه طراحی لباس ایران ۱۴۰۴