استایل یونیسکس

5 / 5 ( 3 امتیاز ) یونیسکس در معنای لغوی به کلماتی مانند تک جنسی، میان جنسی و فراجنسی اطلاق می‌شود. در مفهوم اما اشاره به، به هم پیوستگی، اتحاد و هم پوشانی استایل و سبک پوشش و زندگی فراتر از مرزهای جنسیت دارد. استایل یونیسکس، استایلی تازه و یا نوینی نیست بلکه تاریخ … ادامه خواندن استایل یونیسکس