آن وقت که هنوز زیاد از شروع قرنطینه نیویورک نگذشته بود

برندن مکس ول سایت فروش و روزنامه اش را راه اندازی کرد.

روزنامه او برای مانوور دادن بر مسئله مرچ اند دایز است، البته مکس‌ول از ایده ها و نظرات خودش استفاده می کند.

یک هفته از داستان اولین باری که دوچرخه سواری کرد حرف میزند یا اولین باری که شلوار جین پوشید 

” در هر دو صورت این دو چیز باعث تغییرات بسیار بزرگی در روح من‌ شد. و همیشه توصیه می کنم این کاررا بکنید.”

ارتباطات آنلاینی که او در حال حاضر برقرار می کند ارتباطات هوشمندانه و لازمی هستند.

چیزی که این ارتباطات به مکس‌ول القا می کند این است که زنان به فانتزی و راحتی نیاز دارند، پس اینگونه بود که او ۱۵ لوک را در کنار هم قرار داد؛ دامن هایی که به راحتی به کمر خودتان ببندید.

تمامی تزئینات بالای کمربند قرار دارند.

لباس های بافت کشی و لباس های کشی تنگ، رو دوشی هایی که تنها روی شانه ها میفتند، پاپیون های بزرگی برای لباس اما داستان لباس ها اینجا در رنگ ها خلاصه شده اند.

از یک کت شلوار سبز زمردی تا یک پیراهن صورتی روشن.

مکس ول در این باره می گوید

” من شادی، خوش بینی و هیجان میخواستم”!

منبع اطلاعاتی :

Vogue.com