اجرای اولین فشن شوی حضوری پس از پندمیک کرونا توسط برند اترو…

برند اترو در تاریخ فشن اولین برندی است که در این وضعیت با جسارت زیادی فشن شو برگزار می کند، این فشن شو در هتل چهارفصل

میلان در فضای باز و با رعایت پروتکل بهداشتی آنهم پس از زمان صبحانه میهمانان برگزار شد ،

«ما زنده ایم و زندگی میکنیم»

ورونیکا و کین ااترو اعلام کردند که بعد از اجرا با حجم زیادی از کنفرانس هایی از سوی مطبوعات رو به رو شدند.

آنها باهم در زمان قرنطینه شروع به همکاری کردند؛ این روحیه همکاری بیشتر از حد توانست به اجرا شدند

در قالب فشن شو راه پیدا کند

“این جرعتی بود که از ته قلب هایمان بیرون آمد، ما می خواستیم زندگی را به شهرمان برگردانیم”

برند اترو یک برند ایتالیایی است که در سال 1968 در میلان راه اندازی و در سال 1981 مشغول به فعالیت کرد.

میلان در برخورد با ضربه سختش به نام کرونا در خالی ترین حالت خود قرار داشت، شهری که همیشه با توریست ها و فشن شو ها پر بود. اکنون دوباره در حال بازگشایی مراکز خریدش است، هتل چهار فصل در میلان اخیرا درب هایش را به روی مسافران و میهمانان گشوده است و آماده پذیرش است. ارکستر سمفونی کلاسیک در حال نواختن و میهمانان مشغول نوشیدن قهوه و صرف صبحانه.

برای یک فرد کلاسیک بسیار صحنه لذت بخشی بود.

منبع:

www.vogue.com