گزارش جلسه 7 از دوره جامع مدیریت مد و برندینگ 360 درجه آنلاین

اصول بازاریابی

 

جلسه هفتم از دوره جامع مدیریت مد و برندینگ 360 درجه آنلاین در تاریخ 14 مرداد ماه 99 با ادامه مبحث اصول بازاریابی به تدریس جناب سهراب رحیمی برگزار شد.

در آغاز کلاس استاد رحیمی به تعامل و پاسخگویی به سوالات و ابهامات شرکت کنندگان در مورد مباحث جلسه قبل پرداختند.

شروع تدریس با مبحث بخش بندی در بازارهای صنعتی و عوامل موثر در این نوع تقسیم بندی‌ها. دسته بندی مخاطبان بیزینس ما و اثربخش و درست بودن آن اهمیت بالایی برای کسب وکار ما دارد.

در ادامه این بخش بندی‌ها لازم است که ارزیابی شوند و این سوال پیش می‌آید که توانایی و داشته‌های ما برای به دست گرفتن بازار چقدر است؟ آیا برای بیزینس خود توانایی سنجی انجام داده ایم؟

یکی از موارد مهم و ضروری در جریان امر اصول بازاریابی آنالیز مبحث STP است.

Segmentation

Targeting

Positioning

در اینجا با وارد شدن به این مبحث تعامل و بحث شرکت کنندگان و استاد رحیمی بیشتر شده به این منظور که دوستان در بیزینس خود این موارد را تحلیل کنند و کمی و کاستی‌های کسب وکار خود را در این مورد شناسایی کنند.

یکی از نقاط عطف در اصول بازاریابی این است که در مراحل ساخت یک برند به انسجام و یکپارچگی آن توجه ویژه ای شود به طوری که در هر کانال بازاریابی کسب وکار ما هویت برند ما تیکه تیکه نشود.

از دیگر موارد مهم و بسیار ضروری در امر اصول بازاریابی تحلیل و بررسی مبحث Marketing Mix است که ما را به سمت قواعد 7P هدایت می‌کند که این مبحث در این جلسه بصورت کامل و مفصل شرح و توضیح داده شد. که در پیرو این مطلب می‌رسیم به مبحث جامع تری تحت عنوان ارتباطات یکپارچه بازاریابی!

و در نهایت در انتهای کلاس به رسم همیشگی صحبت و گفتوگوی جناب رحیمی و شرکت کنندگان عزیز در مورد مباحث مطرح شده و ارتباط آن با کسب وکار این عزیزان.

پیشنهاد مرکز دیزاین ورجاوند برای درک بهتر و بیشتر و به کارگیری اصولی تر از این مباحث شرکت در دوره جامع مدیریت مد و برندینگ 360 درجه است.