شما می توانید در این دوره یاد بگیرید چگونه برند خودتان را بسازید.

جلسه چهارم مدیریت استراتژیک

باز کردن بحث زیر شاخه های مدیریت استراتژیک

اشاره به مبحث چشم انداز با پخش مستند قدرت چشم انداز از جول بارکر

اشاره به بحث میشن یا ماموریت (رسالت)

استفاده از مبحث SWOT

(تحلیل SWOT یک روش مفید برای بررسی جایگاه کنونی خودتان در مقایسه با رقیبان می‌باشد)

پاسخ دهی به سوالات دانشجویان…

اشاره به خلق ارزش ها…

نکته مهم این دوره این است که برای برندسازی باید زمان و سرمایه داشته باشید.

اشاره به مبحث بودجه بندی.

اسم گذاری برند به چه صورت می تواند باشد؟

مشخص کردن وظایفی که برای جلسه پنجم باید انجام شوند.

اگر علاقه مند هستید بیشتر راجب این دوره بدانید می توانید به بخش ثبت نام مراجعه کنید.