مرکز دیزاین ورجاوند

از سال 1391 براساس هسته ی دیزاین، با اهمیت هویت و فرهنگ ایرانی اولویت را به اسکوپ پوشاک داده است، برپایه تلفیق و ادغام علم روانشناسی و علم دیزاین مبنی بر اینکه کلمات، جملات، رنگ ها و طرح ها بار معنایی و مفهومی شگرفی بر روی ذهنیت افراد و هویت و فرهنگ مردم دارند، بنا نهاده شده. در این بین، تلاش های بسیاری صورت گرفته و در نهایت در اردیبهشت ما سال 1395 مرکز دیزاین ورجاوند، به صورت رسمی و نهایی شروع به فعالیت می‌کند.

در مرکز ورجاوند، افراد حقیقی و حقوقی با سطح تخصص های مختلف وارد شده و بنا به درخواست و نیازشان به درگاه مرتبط خود متصل می شوند. و اقدام به رفع نیاز می نمایند و حاصل فعالیت ها خروجی معتبر خواهد بود.

هر فرد یا سازمان بنابر نوع، منش، روش و تخصص خود و به جایگاه شناسی و تعیین موقعیت توسط ورجاوند وارد فیلد کاری مرتبط با خود می شود و در این راستا مرکز ورجاوند همراه و همگام شماست در جهت نیل به اهدافتان و رشد و پیشرفت در فعالیت هایتان.